Vår berättelse

Historien om IES Johanneberg:

 • 1912 planer på en ny skola enats arkitekten Arvid Fuhre
 • Maj 1925 byggnadsarbetet påbörjades
 • Avslutat i December 1926.
 • Våren 1927 skolan etablerades
 • 29 oktober, 1927 skola invigdes och byggd för 700 grundskoleelever och hade 23 klassrum.
 • Skolans första rektor var Nils Ekström († 1968).
 • Skolan hade 552 elever år 1942.
 • Februari 2012 - Buråsskolan stängd
 • September 2013 IES Johanneberg öppnade
Ceiling Artwork
Ceiling Artwork

Den halländske skulptören Axel Andersson utförde en siffra grupp i tympanonfältet.Han skapade dubb medaljonger på fasaden av gården. Jerk Werkmäster (1896-1978), Peder Nyblom och J. Grate representerade interiören, med konstverk som beskriver Göteborgs fyra huvudområden: jordbruk, handel, fiske och sjöfart. Huvudtrappan innehåller reliefer gjorda till Göteborg Utställning 1923.

Looking outside
Looking outside
Outside
Outside

IES Johanneberg Bakgrund

Internationella Engelska Skolan Johanneberg i Göteborg är en skola inom IES organisationen. Vi är en fristående skola (årskurs 7-9) som startades i augusti 2013. Skolan ligger i Framnäsgatan 25.

IES Johanneberg är en tvåspråkig skola, med femtio procent av våra klasser undervisas på engelska och femtio procent på svenska. Vi vill uppmuntra våra studenter att utmärka sig i sitt hemspråk, och samtidigt ge dem förtroendet att driva möjligheter utomlands när de blir äldre. Våra studenter är mycket motiverade personer som vill få ut det mesta av sin utbildning.

Vår syn på utbildning syftar till att främja:

 • Positivt, aktiv, kooperativ inlärning
 • Hög akademisk ambition och prestation
 • Studentsjälvkänsla
 • På våra elever uppmuntras att ta ansvar för sin pedagogiska utveckling. Med vår "förhållningssätt till lärande" färdigheter kan eleverna snabbt utveckla sin självkänsla, vilket leder till höga halter av både akademiska ambitioner och prestation. Vår duktiga elevvårdsteam arbetar i nära samarbete med lärarna i syfte att säkerställa att våra mål uppnås.

I samband med den pedagogiska filosofin i Internationella Engelska skolor organisation, IES i Johanneberg strävar efter att anpassa sig till vissa grundläggande pedagogiska idéer.

Dessa innefattar:

 • Målinriktad inlärning
 • Alla studenter ges möjlighet att lyckas
 • Inter
 • Tvåspråkighet
 • Skapandet av en konstruktiv, lugn, trygg inlärningsmiljö

Vi är hem för studenter från många olika kommuner, däribland Göteborg, Härryda, Partille, Alingsås, Mölndal, Kungsbacka, och Lerum. Studenter vid våra skolor är mentor och undervisas av välutbildade lärare från både Sverige och utlandet, som undervisar inte bara akademiska ämnen, men också personligt ansvar, respekt och de sociala och emotionella färdigheter de behöver för att nå sin högsta potential i samhället.